Schůze 10.1.2012

Dne 10.1.2012 proběhlo schválení pronájmu hospody panu Makrovskému.

Další bod této schůze se týkal "Fotbalového plesu", který se uskuteční 24.2.2012. Členové výboru si rozdělili zajištění organizačních věcí a to následovně:

Vstupné zajistí - pí. Bohatá

Bary zajistí - p. Pavelčík a p. Mašek

Šatnu zajistí - pí. Bohatá

Uvítací výbor zajistí - p. Daniel a p. Haičman