Trénink 1 hodina bez osvětlení / Trenink 1 Stude ohne Beleuchtung

1.000,- / 40 EUR

Trénink 1,5 hodiny bez osvětlení / Trenink 1,5 Stude ohne Beleuchtung

1.500,- / 60 EUR

Zápas 2 hodiny bez osvětlení / Spiel 2 Stunden ohne Beleuchtung

2.000,- / 80 EUR

Osvětlení 1 hodina / Beleuchtung 1 Stunde

+ 300,- / 12 EUR

Osvětlení 2 hodiny / Beleuchtung 2 Stunden

+ 500,- / 20 EUR

Hlavní rozhodčí / Hauptschiedsrichter + 625,- / 25 EUR

 

Neúčtujeme žádné stornopoplatky v důsledku pandemie Coronaviru.

Wir berechnen keine Stornierungsgebühren wegen Coronavirus Pandemie.

Rezervace umělé trávy / Kunstrasen reservation

Vyplňte prosím: / Bitte füllen Sie aus: