Rezervace umělé trávy / Kunstrasen reservation

Vyplňte prosím: / Bitte füllen Sie aus:

Ceny pro rok 2022, pro rok 2023 počítejte s navýšením
Preis fur Jahr 2022, fur Jahr 2023 rechnen Sie mit einer Erhöhung

Trénink 1 hodina bez osvětlení / Trenink 1 Stude ohne Beleuchtung

1.000,- / 43 EUR

Trénink 1,5 hodiny bez osvětlení / Trenink 1,5 Stude ohne Beleuchtung

1.500,- / 65 EUR

Zápas 2 hodiny bez osvětlení / Spiel 2 Stunden ohne Beleuchtung

2.000,- / 86 EUR

Osvětlení 1 hodina / Beleuchtung 1 Stunde

+ 300,- / 13 EUR

Osvětlení 1,5 hodiny / Beleuchtung 1,5 Stunde
 + 450,- / 19 EUR

Osvětlení 2 hodiny / Beleuchtung 2 Stunden

+ 500,- / 21 EUR

Hlavní rozhodčí / Hauptschiedsrichter+ 625,- / 27 EUR