Schůze 20.12.2011

Tématem této schůze bylo zvolení správce, kterým byl pověřen místopředseda Vlasta Mašek, dále pak pronájem hospody Pavlu Makrovskému. Na této schůzi se ještě řešil rozpočet a organizace plesu, který se bude konat  24.2.2012 v hotelu Centrál pana Peprny na náměstí. Další schůze je svolána na 10.1.2012