Schůze 31.1.2012

Tématem této schůze byla akce "ZELENÝ TRÁVNÍK 2012".

V letošním roce opět otevírá FAČR za pomoci MŠMT investiční akci Zelený trávník 2012. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v důstojných podmínkách. My jsme se rozhodli do této akce zařadit. Pokud nám bude dotace schválena, chceme ji využít na instalaci zavlažovacího systému travnaté hrací plochy (který je pro udržení trávníku v dobré kondici v mnoha případech nezbytný).