Schůze 6.12.2011

Na první schůzi byla hlavním tématem volba funkcí. Novým předsedou byl zvolen Pavelčík Jiří, místopředseda zůstává Vlastimil Mašek, v nové funkci sekretáře bude Makrovský Pavel, pokladníkem byl zvolen Borovička Miloš, revizní komisi tvoří Haičman Milan a Daniel Tomáš.

Dalšími body výboru byl rozpočet pro rok 2012, návrh na pronájem hospody panu Makrovskému a organizace fotbalového plesu.